PATRON  AKCJI
 
Naczelna Rada
Zrzeszeń
Handlu i Usług
 
 
 
 
 
WSPARLI  NAS
 
 
 
 
 
 
 

Obywatelski projekt ustawy „Wolna Niedziela” ma na celu zmianę ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94, z późn. zm.)  Istota zmiany polegać ma na zakazie pracy w placówkach handlowych w każdą niedzielę.

Wymuszanie pracy w niedzielę w placówkach handlowych, zwłaszcza wobec kobiet, które stanowią gro zatrudnionych w handlu, a jednocześnie pełniących odpowiedzialne funkcje w życiu rodzinnym i wychowywaniu dzieci, jest przez znaczną część społeczeństwa oceniane negatywnie. Ustawowe gwarancje otrzymania za pracę w niedzielę innego dnia wolnego od pracy nie są wystarczającą rekompensatą i nie zapewniają pracownikom zatrudnionym w handlu możliwości integracji z rodziną w niedzielę, która w tradycji polskiej jest dniem świętym i rodzinnym. Trudno także uznać, że funkcjonowanie wszystkich placówek handlowych w niedzielę jest uzasadnione koniecznością zaspokajania codziennych potrzeb ludności. Najlepszym dowodem jest sytuacja jak ma miejsce od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1239) zakazującej pracy w placówkach handlowych w święta. Mimo początkowych obaw i czarnych scenariuszy – przepis doskonale się sprawdza i pozwala już od kilku lat godnie i radośnie spędzać wszystkim ten świąteczny czas. Proponowany projekt sprowadza się w rzeczywistości do dodania do sprawdzonego już w praktyce zakazu pracy w placówkach handlowych w święta – zakazu pracy w tychże placówkach w każdą niedzielę.

Wprowadzenie w życie proponowanej zmiany Kodeksu pracy pociągnie za sobą bardzo korzystne skutki społeczne.  Po wielu latach zaniedbań stworzona zostanie nowa jakość życia dla rodzin, zwłaszcza dla rodzin pracowników zatrudnionych w sektorze handlu. Zapoczątkowany zostanie,  zapomniany już trend pielęgnowania rodziny jako podstawowej jednostki społecznej.  Dotyczyć to będzie także rodzin nie związanych z działalnością handlową, a zapędzonych w szaleńczą chęć kupowania niekoniecznie z potrzeby - a pod wpływem reklamy i bez szacunku dla poświęcenia pracujących w niedzielę, a przede wszystkim bez szacunku dla swoich najbliższych. Zmienić się może cała kultura obchodzenia dnia wolnego od pracy. Zmienić, a wręcz można powiedzieć powrócić do dawnych dobrych tradycji. Zamknięcie placówek handlowych w niedzielę daje nową szansę kulturze. Pojawi  się szansa na ożywienie centrów miast, parków, deptaków i skwerów, z których to coraz częściej ludność w dni wolne wysysana jest do podmiejskich centrów handlowych.  Wszystkie te aspekty poprawią integrację i zacieśnią więzy rodzinne , co ma niebagatelne znaczenie – zwłaszcza przy tak dramatycznych prognozach demograficznych przedstawianych dla naszego kraju. 

Jeśli chodzi o skutki gospodarcze i finansowe - zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę nie powinien przynieść większych zmian w szeroko rozumianej gospodarce kraju. Z uwagi na to że ilość środków dostępnych w budżetach domowych nie zmieni się – to zakupy zostaną rozłożone na sześć dni a nie siedem, a ciężar zakupów niedzielnych przełożony zostanie na sobotę i poniedziałek. Zasada ta jest już teraz stosowana przez wiele rodzin hołdujących tradycyjnemu modelowi tygodnia. Dla budżetu państwa oznacza to iż wpływy z podatku VAT, CIT , PIT i choćby akcyzy pozostaną na praktycznie niezmienionym poziomie. Często uważa się że zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę spowoduje wzrost bezrobocia, co jest twierdzeniem nieprawdziwym,  gdyż już dziś obowiązujący kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek dania pracownikowi dnia wolnego za przepracowaną niedzielę. Czyli pracownik pracujący w niedzielę = bark pracownika w środku tygodnia  - co już teraz zakłada sześciodniowy tydzień pracy.  Przykład ten jasno przedstawia fakt iż wprowadzenie proponowanych zmian nie spowoduje wzrostu bezrobocia, a wręcz przeciwnie może przynieść dodatkowe miejsca pracy w wspominanych wcześniej jednostkach związanych z kulturą i wypoczynkiem.
 
 

 
 
  
 

Wspierane przez Hosting o12.pl
Nasz obywatelski projekt został odrzucony
 
Jednakże wszystkim którzy nam pomogli w zebraniu 113 750 podpisów a w szczególności: działaczom Zrzeszeń Handlu i Usług w całej Polsce, działaczom NSZZ Solidarność, Biskupom Kościoła Katolickiego, Proboszczom i wiernym poszczególnych parafii , oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którym bliska jest idea Wolnej Niedzieli ... serdecznie dziękujemy.
 
NIE PODDAMY SIĘ ... BĘDZIEMY WALCZYĆ DALEJ !!!